JBA gårdsverk

JBA tillverkade och sålde gårdsverk fram tills 2011. Vindkraftverken byggde på en väl beprövad grundkonstruktion av Jan och Bo Andersson. Tanken var att bygga ett robust verk för svenska förhållanden, vilket tillsammans med en stor andel standardkomponenter skulle säkra för en lång livslängd. Som en service till gamla kunder och andra intresserade så kommer vi att publicera dokumentation runt verken här. Det är fritt att ladda hem materialet men vissa villkor finns runt användande, modifiering och vidarespridning vilket framgår av varje dokuments licens.

Vi vill också rekommendera Svensk Vindkraftförenings Facebookgrupp som skapats i syfte att intresserade och ägare ska kunna utbyta kunskap om underhåll av små vindkraftverk: www.facebook.com/groups/Underhallavsmavindkraftverk/

Bruksanvisning för JBA 15 och 22

Klicka här för att ladda hem som pdf.

Creative Commons-licens
JBA 15 o 22_Bruksanvisning_utg_1004_CC_BY_NC_SA.pdf av JBA Vind AB är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell licens.