Invigning av vindpark Ekeby

Film från invigningen av vindpark Ekeby utanför Kumla i Örebro län. En etablering av 3 st vindkraftverk av typen Senvion MM100. JBA vind AB hade nöjet att projektleda byggnationen av vindkraftverken.