Projektledning åt Örebro och Kumla kommun

Vi projektleder etableringen av 3 st vindkraftverk längs med E20 mellan Örebro och Kumla.