Visualisering

Visualiseringar har blivit en allt viktigare del i tillståndsprövningen för att få en bild av hur etableringen förändrar landskapsrummet. Vi utför fotomontage till alla typer av projekt. I huvudsak gör vi fotomontagen i WindPRO. Urvalet av fotopunkter grundas i dialog med uppdragsgivare och myndighet. Vi arbetar även med fotounderlag från uppdragsgivaren.

Kontakta oss så berättar vi mer.