Fotomontage

Vi har lång erfarenhet av att visualisera planerade vindkraftsetableringar

Läs mer

Vindutredningar

Vindtillgången beräknas med statistik från SMHI eller rådata från mätmast och sodar

Läs mer

Parkdesign

Optimering av parklayouten och beräkning av vindtillgångarna i det aktuella området

Läs mer