Bygglov solenergi

I en del situationer krävs bygglov för att uppföra solceller och solpaneler. Det kan vi hjälpa dig med. Vi kan ta fram nödvändiga dokument som situationsplan, ansökningshandlingar, illustrationer (fotomontage) med mera. Vi tar hand om all kontakt med kommunen fram tills bygglovet är beviljat.

Kontakta oss så berättar vi mer.