Tillståndsprövning

Vi har lång erfarenhet av att ta fram de dokument och utredningar som krävs vid bygglov och miljöanmälan för vindkraftsprojekt. Vi kan hjälpa till med allt från enstaka beräkningar till hela tillståndsprocessen inklusive alla myndighetskontakter.

Exempel på arbetsmoment:

Skugg- och ljudberäkningar
Kartunderlag
Situationsplan
Fotomontage
Remisser till teleoperatörer m.m.
Författande av miljöanmälan
Utredning av motstående intressen

Kontakta oss så berättar vi mer.