Mungseröd repowering av vindkraft

Vi har uppdraget att söka tillstånd för tre nya vindkraftverk som ska ersätta sex befintliga.

Samrådshandling samt mer information finns här: https://jbavind.se/samrad-mungserod/

Posted in Uncategorized.