Mungseröd repowering av vindkraft

Vi har uppdraget att söka tillstånd för tre nya vindkraftverk som ska ersätta sex befintliga.

Samrådshandling samt mer information finns här: https://jbavind.se/samrad-mungserod/

Invigning av vindpark Ekeby

Film från invigningen av vindpark Ekeby utanför Kumla i Örebro län. En etablering av 3 st vindkraftverk av typen Senvion MM100. JBA vind AB hade nöjet att projektleda byggnationen av vindkraftverken.

Projektledning åt Örebro och Kumla kommun

Vi projektleder etableringen av 3 st vindkraftverk längs med E20 mellan Örebro och Kumla.

Lindesbergs kommun

Vi arbetar nu med etableringen av en vindkraftspark i Lindesbergs kommun. Storleken kommer att bli 10 – 20 MW.